Karjalan Säätiö on Karjalan Liitto ry:n perustama yksityisoikeudellinen laitos/toimija. Oikeusministeriö on vahvistanut Säätiön säännöt 29.4.1941. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan mm. kokoamalla yhteen Karjalassa toimineiden rahastojen, järjestöjen ja yhteisöjen varoja, jakamalla niistä ja muilla tavoin hankkimistaan varoista apurahoja ja yleensä tukemalla toimintaa, joka edistää karjalaisten henkisen toiminnan kaikenpuolista menestymistä.

Apurahoja myönnetään sekä yksityishenkilöille että yhteisöille.

Apurahoja myönnetään seuraaviin tarkoituksiin:

  1. Karjalaan ja karjalaiseen kulttuuriin liittyvään tieteellisen ja muuhun tutkimukseen
  2. Karjalaa ja karjalaisuutta koskeviin yliopistojen ja korkeakoulujen opinnäytetöihin sekä
  3. yhteisöille hankkeisiin, joiden tarkoituksena on tukea ja kehittää karjalaisen kulttuurin tutkimusta, edistämistä ja säilyttämistä.

Säätiö jakaa apurahoja huhti–toukokuussa. Apurahahakemukset tulee jättää Säätiön asiamiehelle vuosittain marras-joulukuussa.

Hakemus on vapaamuotoinen ja siitä tulee ilmetä ainakin seuraavat seikat:

  • Hakijan yhteystiedot (myös mahdollinen sähköpostiosoite)
  • Selvitys hankkeesta, johon apurahaa haetaan
  • Hankkeen kustannusarvio
  • Selvitys hankkeen rahoituksesta sekä sitä varten saaduista tai haetuista apurahoista/avustuksista
  • Tiedot mahdollisista suosittelijoista
Yhteystiedot:

Säätiön asiamies
Sari Suokas
Valhallankuja 2 A 4
01200 Vantaa
sähköposti: s.suokas(at)outlook.com